ایمیل

 
جستجوی تقاضا
نوع کسب و کار

طبقه بندی تجاری

استان
 
لیست تقاضاها

تقاضا

طبقه بندی تجاری: سایر کسب و کارهای ساختمانی

تاریخ اتمام: 1396/4/26

شرح تقاضا : آسفالت معابر شهری در محله اسلام آباد زنجان
اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان

کد فراخوان
۱,۴۹۲,۰۳۵ - يک ميليون و چهارصد و نود و دو هزار و سی و پنج

تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۲ / ۴ / ۱۳۹۶ - دوازدهم تير ماه يک هزا...


تقاضا

طبقه بندی تجاری: شرکت ساختمانی

تاریخ اتمام: 1396/4/24

شرح تقاضا : اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

کد فراخوان
۱,۴۹۲,۰۷۱ - يک ميليون و چهارصد و نود و دو هزار و هفتاد و يک

تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۳ / ۴ / ۱۳۹۶ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

نوع انتشار


1پارس اوکیکلیه حقوق این سایت برای گروه فنی مهندسی پارس اوکی محفوظ می باشد. Copyright© 2015 ParsOK.com