ایمیل

 
 
مشخصات تقاضا و ثبت پیشنهاد

متن تقاضا
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

کد فراخوان
۱,۴۹۲,۰۷۱ - يک ميليون و چهارصد و نود و دو هزار و هفتاد و يک

تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۳ / ۴ / ۱۳۹۶ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

نوع انتشار
فراخوان

نوع فراخوان
دعوتنامه

حوزه فعالیت فراخوان
امور پيمانکاری


نوع برگزاری
يک مرحله ای

واحد پولی برآورد مالی
ريال

برآورد مالی
4112179459

تاريخ بازگشايی پاکات
۲۵ / ۴ / ۱۳۹۶ - بيست و پنجم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

مهلت ارسال پيشنهاد
۲۴ / ۴ / ۱۳۹۶ - بيست و چهارم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

مهلت دریافت اسناد
۱۳ / ۴ / ۱۳۹۶ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

تاريخ اعتبار پيشنهاد
۲۴ / ۷ / ۱۳۹۶ - بيست و چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - خراسان رضوی - مشهد

موضوع
احداث ساختمان بازپيرايی پايگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرستان مشهد

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

محل دریافت اسناد
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوي- ساختمان شماره ۲ - اداره پيمان و رسيدگی

طبقه بندی موضوعی
پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

لینک مرتبط :
http://iets.mporg.ir/Tender.aspx?ID=1492071

گروه مرتبط
ساختمان( شرکت ساختمانی )

تاریخ ثبت
1396/4/13
مهلت ثبت پیشنهاد
1396/4/24


پارس اوکیکلیه حقوق این سایت برای گروه فنی مهندسی پارس اوکی محفوظ می باشد. Copyright© 2015 ParsOK.com