ایمیل

 
 
مشخصات تقاضا و ثبت پیشنهاد

متن تقاضا
آسفالت معابر شهری در محله اسلام آباد زنجان
اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان

کد فراخوان
۱,۴۹۲,۰۳۵ - يک ميليون و چهارصد و نود و دو هزار و سی و پنج

تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۲ / ۴ / ۱۳۹۶ - دوازدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

نوع فراخوان
آگهی مناقصه

حوزه فعالیت فراخوان
امور پيمانکاری

نوع برگزاری
يک مرحله ای

واحد پولی برآورد مالی
ريال

برآورد مالی
4741458779

نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه مردم نو(استان زنجان)

تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۳ / ۴ / ۱۳۹۶ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

تاريخ بازگشايی پاکات
۲۶ / ۴ / ۱۳۹۶ - بيست و ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

مهلت ارسال پيشنهاد
۲۶ / ۴ / ۱۳۹۶ - بيست و ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

مهلت دریافت اسناد
۱۵ / ۴ / ۱۳۹۶ - پانزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

تاريخ اعتبار پيشنهاد
۲۶ / ۷ / ۱۳۹۶ - بيست و ششم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و شش

کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - زنجان - زنجان

موضوع
آسفالت معابر شهری در محله اسلام آباد زنجان

دستگاه مناقصه گزار
اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان

محل دریافت اسناد
زنجان : اراضی پائين کوه - خ ميلاد - نبش ميلاد ۲۱ - اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان - اداره پيمان و رسيدگی

گروه مرتبط
ساختمان( سایر کسب و کارهای ساختمانی )

تاریخ ثبت
1396/4/13
مهلت ثبت پیشنهاد
1396/4/26


پارس اوکیکلیه حقوق این سایت برای گروه فنی مهندسی پارس اوکی محفوظ می باشد. Copyright© 2015 ParsOK.com